Panel użytkownika
login
hasło
DZISIAJ  4:30   21:09   
wtorek, 18 czerwiec 2019
OSTATNIO NA FORUM:
Tytuł: Odp.:Pływanko 2017
Dodano: 2017-09-12 08:29:58
Autor: SławekP

Logowanie do poczty
login
hasło
Informacja Klubu Kajakowego PTTK Pelikany
Informacja Klubu Kajakowego PTTK Pelikany 1964-1974

Turystyka kajakowa ma w Polsce piękne i wieloletnie tradycje. Jej uroki spowodowały, że wielu Ostrowian już w okresie międzywojennym pływało na polskich wodach. Były to jednak wędrówki indywidualne czy niezorganizowane w towarzystwach turystycznych oderwanych od siebie grup kajakarzy.

Pierwsze lata działalności PTTK na terenie Ostrowa Wlkp. nie zmieniły sytuacji, chociaż zbliżyły do siebie rozproszonych w różnych środowiskach entuzjastów wodniackich przygód. Coraz bardziej i wyraźniej w działalności Ostrowskiego Oddziału PTTK wyczuwało się potrzebę nadania turystyce kajakowej form zorganizowanych.

W roku 1964 z inicjatywy grupy fanatyków wodniactwa zawiązał się przy Oddziale PTTK "Klub wodny". Spośród założycieli wymienić należy nazwiska Sapińskich, Pankowskich, Niełacnych, Kubisiaków, Stawików, Marczewskiego, Przenicznego, Kolendy, Kośmińskiego. W roku 1968 Klub przybiera nazwę "Pelikany" po udanym występie na X Spływie im. J. Sobieskiego na Dunaju (Węgry), na którym członkowie ekipy klubowej płynęli w swych charakterystycznych czapkach - "pelikanówkach".

W ciągu pierwszych lat działalności (1964-1968) pracami Zarządu Klubu kierował jeden z najbardziej doświadczonych turystów - kajakarzy Kol. Włodzimierz Sapiński. W latach 1968-1969 przewodził Klubowi Kol. Ryszard Przeniczny, zaś od 1969 kieruje Klubem z dużym powodzeniem Kol. Stanisław Marczewski.

Przy klubie w roku 1966 zawiązuje się sekcja żeglarska pod kierunkiem Kol. Franciszka Krystka. Sekcja nie rozwija żywszej działalności, ale jej prace przyczyniają się do powstania w lutym 1969 roku Jacht - Klubu PTTK "Nord". Z tym momentem Klub Wodny zmienia nazwę na Klub Kajakowy PTTK "Pelikany".

Trudne zadania miała przed sobą garstka 18 członków Klubu rozpoczynając swą działalność w 1969 roku. Klub nie posiadał własnego sprzętu ani własnej kadry. Tylko nieliczni członkowie posiadali niskie stopnie TOK. Klub posiadał natomiast poważne atuty - ogromny entuzjazm członków i sprawdzone uroki tej pięknej, ale trudnej gałęzi turystyki, a także życzliwość dla swej działalności ze strony Zarządu Oddziału PTTK.

Na przestrzeni 10 lat ilość członków systematycznie wzrastała i od kilku lat oscyluje w granicach 100 czynnych członków. Wielu naszych Kolegów opuściło Ostrów już ze szlifami przewodnickimi, ale nie zerwało kontaktów z Klubem, albo też działa w innych ośrodkach. Poważne sukcesy odniósł Klub na odcinku popularyzacji u systematycznego zdobywania stopni Turystycznej Odznaki Kajakowej (TOK). Według stanu na dzień 13. lutego 1974 roku członkowie Klubu legitymują się następującymi stopniami TOK: popularna 11, brązowa 27, srebrna 30, złota 17, duża złota 3. Gdyby doliczyć zdobyte stopnie przez byłych członków Klubu oraz punkty do TOK zdobyte przez uczestników organizowanych przez Klub imprez turystycznych można stwierdzić, ze na tym odcinku Klub spełnił swe zadania.

Poważny wysiłek Zarząd Klubu włożyły w szkolenie własnej kadry. Przyniosło to bardzo poważne rezultaty. Kadra przodownicka systematycznie wzrastała od cyfry trzech w 1966 roku, do dwudziestu ośmiu w roku 1973, w tym czterech stopnia II.

Na podkreślenie zasługuje fakt przeprowadzenia przez Klub na zlecenie Okręgowej Komisji Turystyki Kajakowej w Poznaniu w roku 1972 Kursu Przodowników Turystyki Kajakowej III stopnia dla kandydatów z Południowej Wielkopolski. Kurs ukończyło 20 osób. Trzech naszych przodowników posiada uprawnienia mechaników silników wodnych, zaś trzech dalszych ukończyło kurs doskonalący pływanie na rzekach górskich.

Dla całości spraw szkoleniowych dodać należy, ze 6 naszych przodowników było instruktorami w Szkółce Kajakowej w Drawnie woj. szczecińskie.

Przedstawione fakty i cyfry wskazują dobitnie, że na odcinku kształcenia kadry Klub nie tylko zabezpieczył własne potrzeby, ale włączył się w nurt kształcenia kadry dla potrzeb turystyki kajakowej naszego Towarzystwa.

Własna baza sprzętu pływającego jest uboga i ogranicza się do 2 kajaków składanych typu "Neptun", kilkunastu wioseł i sprzętu drobnego. Systematyczny rozwój Klubu przyczynił się natomiast do poważnego przyrostu sprzętu pływającego w poszczególnych zakładach pracy, a szczególnie w MERA-ZAP-MONT. Również kilku członków Klubu zakupiło własne kajaki składane. Klub nie posiada własnej przystani, ale od szeregu lat stara się o budowę stanicy wodnej nad Prosna celem wypełnienia luki w jej zagospodarowaniu na odcinku powiatu ostrowskiego.

W latach 1966 - 1969 poważnie zaawansowane były prace nad przygotowaniem dokumentacji i zatwierdzeniem założeń inwestycyjnych stanicy w Sławnie u wlotu Ołoboku do Prosny. Ostatecznie projekt upadł z powodu negatywnej opinii stwierdzającej, że wskazany pod zagospodarowanie teren jest zalewny.

Działacze nie załamali się, a ich zabiegi przyniosły sukcesy. W roku 1973 Urząd Miasta i Powiatu przekazał naszemu Oddziałowi park podworski w Śmiłowie nad Prosna. Teren idealnie nadaje się pod budowę Stanicy i prace przygotowywacze, aczkolwiek wolno posuwają się naprzód pod kierunkiem "Pelikana" Kol. Bronisława Pytlika.

Zarządy Klubu dbają bardzo o stronę reprezentacyjna i stąd dopracowanie się własnego emblematu, tablicy reklamowej, listowników, kopert z nadrukami klubowymi. Od kilku miesięcy coraz więcej członków na występach oficjalnych "paraduje" w pięknych ubraniach klubowych wywołując powszechne uznanie i zazdrość.

W ciągu sezonu turystycznego członkowie Klubu organizują wiele imprez kajakowych własnych lub biorą udział w imprezach organizowanych przez inne kluby czy związki. Są to imprezy od lokalnych po ogólnopolskie czy międzynarodowe. Szczegółowy wykaz ważniejszych imprez, w których uczestniczyli członkowie Klubu lub organizowane przez Klub stanowi załącznik niniejszego opracowania.

Koronna impreza Klubu od 8 lat jest wielodniowy spływ Prosna dla uczczenia Święta 1. Maja. Sprawna organizacja, mila atmosfera i urok Prosny powodują, ze w spływie biorą udział kajakarze z całej Polski corocznie w liczbie kilkudziesięciu, a w tym zawsze spora ilość "młodego narybku". Impreza ta niewątpliwie przyczyniła się do spopularyzowania Prosny wśród kajakarzy Polski i ożywiła życie wsi nadprośniańskich na trasie spływu. We wsiach i miastach etapowych mamy już licznych przyjaciół, a szczególnie w Wieruszowie, Węglewicach, Giżycach i Ołoboku.

W ciągu całego roku, a szczególnie w sezonie jesienno - zimowym członkowie klubu prowadza ożywione życie klubowe organizując liczne spotkania towarzyskie, wieczory wspomnień i filmów czy wieczory pieśni wodniackiej. Klub nasz był gospodarzem Zlotu Wielkopolskiego Przodowników Turystyki Kajakowej w Antoninie (1970).

Członkowie Klubu w sposób zorganizowany biorą udział w Zlotach Okręgowych i Ogólnopolskich Przodowników Turystyki Kajakowej oraz czynnie włączając się do życia turystycznego i krajoznawczego oddziału i okręgu m. in. pełniąc w nich odpowiedzialne funkcje. Wielu działaczy Klubu posiada wysokie odznaczenia organizacyjne.

Klub jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Opracowanie niniejsze nie wyczerpuje w pełni spraw związanych z dziesięcioletnia działalnością Klubu. Opracowaniem chcemy przypomnieć niektóre fakty i nazwiska. Pragniemy, aby opracowanie stało się bodźcem do nowego działania na następne lata w drodze do srebrnego jubileuszu.

Korzystając z okazji Zarząd Klubu dziękuje członkom i sympatykom za uczestnictwo z życiu klubowym, zaś Zarządowi Oddziału PTTK, Władzom Organizacyjnym, Politycznym i Państwowym oraz Kierownictwom Zakładów Pracy Ostrowa Wlkp. za stworzenie warunków do działania.

Ostrów Wlkp., listopad 1974 r.

Możesz pobrać również oryginalny dokument wydany w 1974 roku gotowy do wydruku z działu Pobierz znajdującego się na naszej stronie

Statystyki
Ilość zarejestrowanych Użytkowników w systemie: 102; Ostatnio zarejestrowany Użytkownik: Czorny
Odwiedzin: [ łącznie 108628 ] [ w tym roku 3776 ] [ w tym miesiącu 2808 ] [ w ciągu ostatnich 24 godzin 28 ] [ dzisiaj 7 ]
Ilość Użytkowników OnLine: [ łącznie 0 ] w tym: [ zarejestrowanych 0 ] [ gości 0 ]
Ostatnio logowani Użytkownicy: SławekP, sjt, przylodz, Arek B, Bartek, Kris, Wlodek_J, ch3m1k,